Musiikkipainoitteisuus

Musiikin monipuolinen tekeminen ja kokeminen on meille tärkeää. Musiikki kuuluu päiväkodissamme kaikkeen toimintaan perushoitotilanteista juhlahetkiin, spontaanisti tai suunnitellusti. Kuuntelu, laulaminen, soittaminen ja liikkuminen musiikin mukaan tuottavat iloa ja ovat tärkeitä lapsen kasvulle ja kehitykselle. Tavoitteenamme on tukea lapsen luovuuden ja itseilmaisun kehittymistä sekä tarjota lapsille musiikillisia valmiuksia ja taitoja sekä antaa virikkeitä myöhempien musiikin harrastusten syntymisiin. 

Musiikkipainotteista toimintaa on viikoittain joka ryhmällä. Tähän kuuluu muun muassa laulamista, leikkimistä, soittimiin tutustumista ja soittamista, kehonsoittimien käyttämistä, kuuntelutehtäviä, mielikuvaharjoituksia, musiikkimaalausta ja liikuntaleikkejä.