Musiikkipainoitteisuus

Musiikin monipuolinen tekeminen ja kokeminen on meille tärkeää. Musiikkipainotteista toimintaa on viikoittain joka ryhmällä. Tähän kuuluu muun muassa laulamista, leikkimistä, soittimiin tutustumista ja soittamista, kehonsoittimien käyttämistä, kuuntelutehtäviä, mielikuvaharjoituksia, musiikkimaalausta ja liikuntaleikkejä.

Pyrimme käyttämään musiikkia monipuolisena työvälineenä myös päivän eri tilanteissa, esimerkiksi pukeutumistilanteissa.